VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC ĐỊNH

Địa chỉ: R104, đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quyền dân sự là gì ? khái niệm quyền dân sự

Ở Việt Nam, quyền dân sự là một khái niệm được ghi nhận tại nhiều văn bản pháp lý, trong đó, quan trọng nhất là trong Hiến pháp. Điều 14 Hi...
Read More

Căn cứ xác lập quyền dân sự

Điều 8 Bộ luật dân sự 2015 quy định  về các căn cứ xác lập quyền dân sự Quyền dân sự được xác lập từ các căn cứ sau đây: 1. Hợp đồng; ...
Read More

Cách áp dụng Bộ luật dân sự

Áp dụng Bộ luật dân sự (Điều 4 Bộ luật dân sự 2015) 1. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự. 2. Luật khác có liên qu...
Read More

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nh...
Read More